Senoseč Online - Ochrana zvířat při sklizni a sečích

Dobrovolník

Registrovat se jako dobrovolník

Dobrovolník — chcete-li se jako dobrovolníci zapojit do záchrany zvířat a zvěře při sečích, vždy se nejprve registrujte na našem portálu. Samotné vyhánění zvířat vždy konzultujte s myslivci a zemědělci. Nikdy se sami do záchrany zvířat nepouštějte, pokud máte s sebou psa, mějte ho vždy na vodítku, aby případně neublížil zvířatům.

Zemědělec

Registrovat se jako zemědělec

Zemědělec — jste-li majitel nebo nájemce zemědělského pozemku na kterém jsou louky, jeteliny či vojtěšky, registrujte se na našem webu. Ze zákona č. 449/2001 sb. O myslivosti máte povinnost, pokud hospodaříte v honitbě, informovat před blížící se sečí uživatele honitby (myslivce), aby mohli učinit opatření proti ztrátám na zvířatech.

Myslivec

Registrovat se jako myslivec

Myslivec — Uživatel honitby — myslivec se aktivně účastní při záchraně zvířat při senoseči. Registruje se na webovém portálu, spolupracuje se zemědělci a dobrovolníky, tak aby bylo zachráněno co nejvíce zvířat a zvěře. Po nahlášení termínu a místa seče je povinností myslivců zajistit účinná opatření pro záchranu zvířat.

Portál Senoseč Online je projektem České zemědělské univerzity v Praze, Ministerstva životního prostředí ČR a dalších partnerů, za aktivní účasti myslivců a dobrovolníků z řad veřejnosti.

Cílem projektu je každým rokem v období května až června podpořit prevenci a ochranu ohrožených živočišných druhů při sklizni a senoseči v ČR.


Desatero dobrovolníka