Registrace zemědělce

Podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů

Informační systém SENOSEC.CZU.CZ je určen k zajištění komunikace a ke sdílení dat mezi registrovanými uživateli, a to za účelem výzkumu prevence a ochrany živočichů při sklizni a sečích v ČR.

Registrující se uživatel prohlašuje, že jím uvedené údaje jsou pravdivé. Registrující se uživatel si je vědom toho, že pokud by uváděl nepravdivé údaje ve stávajícím registračním formuláři nebo v budoucnu v dalších formulářích tohoto informačního systému, bude čelit všem následným postupům v souladu se zákony ČR.

Registrující se uživatel odesláním tohoto formuláře dává souhlas v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, ke zpracování osobních údajů a bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje vkládané do tohoto registračního formuláře, a formulářů následujících, shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely výzkumu prevence a ochrany živočichů při sklizni a sečích v ČR, tj. pro účely zajištění komunikace mezi ostatními registrovanými uživateli.