Desatero záchrany mláďat divokých zvířat při jarní senoseči

  1. Chci pomáhat, a proto se registruji na portálu senosec.czu.cz. Zde se dozvím, kdy, kde a jak mohu pomoci. Informace mohu také čerpat z facebookové skupiny „Zachraň zvíře před sekačkou“.
  2. Než začnu zachraňovat, kontaktuji myslivce v místě, kde chci pomáhat, a nabídnu svou pomoc. S vyhledáním kontaktu na myslivce mi pomůže místní myslivecké sdružení, honební společenstvo, obecní či městský úřad, nebo okresní myslivecký spolek. Budu respektovat to, že v některých případech si myslivci a zemědělci při záchraně zvířat poradí sami. Jistě bude dost příležitostí pomáhat jinde.
  3. Na místě samotném, kde probíhá záchrana zvířat, se řídím pokyny myslivců, popřípadě zemědělců. Dbám na svoji vlastní bezpečnost, nepřibližuji se k zemědělským strojům. Pokud mám s sebou psa, tak vždy pouze na vodítku, aby neohrozil zvířata, která se v louce nebo v poli ukrývají.
  4. Pokud při procházení louky nebo pole najdu zvíře nebo jeho mládě, nikdy na ně nebudu sahat. Dotykem své ruky a přenesením svého pachu bych mládě ohrozil na životě (rodiče by jej odvrhli). Vím, že mláděti je vždy nejlépe s jeho rodiči a proto jej nebudu odnášet (pokud není vážně zraněno) do záchranné stanice. O nálezu osobně nebo telefonicky informuji myslivce nebo zemědělce, a poradím se s nimi na dalším postupu.
  5. Plašení zvířat, procházení luk, umisťování plašičů a zapachování ohroženého prostoru provádím volným a pomalým procházením po louce nebo poli. Pokud je nás více, můžeme vytvořit rojnici, tak místo lépe a systematičtěji prohledáme.
  6. Začnou-li přede mnou zvířata utíkat, je to v pořádku. Pouze sleduji, zda opustila ohrožený prostor, který je určen k sečení.
  7. V místech kde se neseče (lesy, remízky, meze, jiné zemědělské plodiny (např. obilí, řepka, aj.)) zachovávám klid, aby se zde zvířata mohla ukrýt, když je z louky nebo pole vyženu. Nikdy do takovýchto prostorů nepouštím svého psa.
  8. Jestliže najdu uhynulé zvíře nebo jeho mládě, o kterém si myslím, že zahynulo pod žacím strojem, informuji o tom myslivce a nahlásím nález pomocí aplikace na portál senosec.czu.cz, kde se nálezy evidují.
  9. O možnosti pomoci při záchraně mláďat divokých zvířat při jarní senoseči informuji i ostatní, zajímám se o dění u vybraných lokalit, kde se chci záchrany zvířat a jejich mláďat zúčastnit. Propaguji portál senosec.czu.cz.
  10. Spolupracuji při záchraně zvířat se všemi zainteresovanými stranami, vystupuji slušně, a mám pochopení, že moje pomoc dobrovolníka, může být někdy z různých důvodů odmítnuta. Jsem si vědom toho, že všem jde o jeden společný cíl a to je záchrana mláďat divokých zvířat při jarní senoseči.

Stáhněte si desatero ve formátu PDF