Soutěž pro dobrovolníky
kteří v sezóně sečí 2017 získají nejvíc palců

MŽP spolu s ČZU na konci sezóny sečí (30. června 2017), nejpozději do týdne, ocení 5 dobrovolníků s nejvyšším počtem „zdvižených palců“, které získali od organizátorů akcí za své nasazení v terénu. Soutěž má motivovat dobrovolníky k zapojení se do preventivních akcí v terénu s cílem snížit počet zvířat, která každoročně hynou při senosečích. Ocenění získají zaregistrovaní uživatelé portálu SENOSEC.CZU.CZ na základě počtu dosažených palců. 5 dobrovolníků s nejvyšším počtem hodnocení vybere správce portálu z ČZU. Oceněné bude ČZU spolu s MŽP následně kontaktovat.

Pravidla soutěže – Senoseč 2017

  • Do soutěže se automaticky zapojuje každý dobrovolník, který je zaregistrovaný v portálu SENOSEC.CZU.CZ.
  • Nezletilý registrovaný uživatel portálu musí být zastoupen zákonným zástupcem.
  • Každý soutěžící – zaregistrovaný dobrovolník na portálu bere na vědomí, že je automaticky zařazen do soutěže. Svou účast v soutěži může odmítnout zasláním e-mailu na správce portálu (e-mail: senosec@czu.cz).
  • Svou účastí v soutěži soutěžící uděluje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, Provozně ekonomické fakultě ČZU a Ministerstvu životního prostředí souhlas se zpracováním svých osobních údajů. PEF ČZU ani MŽP nepředávají osobní údaje třetím stranám.
  • Ze všech registrovaných dobrovolníků portálu vyberou zástupci PEF ČZU a MŽP 5 uživatelů s nejvyšším počtem získaných palců (hodnocení) – v pořadí dle získaných palců (místo 1. až 5.). V případě stejného počtu udělených palců bude o pořadí rozhodnuto na základě počtu hodnocení, která dobrovolník udělil pořádaným akcím.
  • Výherci budou oceněni dárkovým balíčkem ČZU a MŽP, jehož součástí bude tričko s logem projektu Senoseč online a další drobné předměty.
  • Soutěž potrvá od 30. května 0:00 hod. do 30. června 2017 23:59 hod.
  • Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci MŽP, Správ národních parků a CHKO a jejich rodinní příslušníci, ani zaměstnanci PEF ČZU.

1. – 3. hlavní cena – dárkový balíček: tričko s logem projektu Senoseč online, svítilna, powerbanka, USB klíčenka a externí disk.

4. a 5. cena – tričko s logem projektu Senoseč online + svítilna

PEF ČZU a MŽP si vyhrazují právo soutěž kdykoliv zrušit, nebo výherce nevyhlásit, nebo kdykoliv změnit pravidla soutěže, a to bez povinnosti odškodnění těch, kteří již podmínky soutěže alespoň částečně splnili. Ceny není možné právně vymáhat. Provozně ekonomická fakulta ČZU a Ministerstvo životního prostředí nenesou odpovědnost v případě, kdy nebude možné vítěze kontaktovat na základě poskytnutých kontaktů. PEF ČZU a Ministerstvo životního prostředí nenesou odpovědnost za jakákoliv rizika spojená s realizací či převzetím ceny.

Pořadí 10 nejlepších dobrovolníků

Pořadí Iniciály Počet zdvižených palců Počet hodnocených akcí Počet účastí na akcích
1. J. R. (4344) 3 2 3
2. M. M. (218) 3 1 3
3. K. V. (4672) 3 0 4
4. Š. G. (399) 3 0 4
5. O. H. (3397) 3 0 4
6. V. M. (3782) 3 0 3
7. L. H. (4156) 3 0 3
8. J. H. (3984) 2 0 3
9. K. Š. (5830) 2 0 2
10. D. B. (2243) 2 0 2